İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

944 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Eşanlamlı kelimeler

Eşanlamlı kelimelere örnekler

eş anlamlı kelimlerAynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı kelimeler ” denir.

Eş anlamlı kelimeler yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır.

Eşanlamlı kelimeler aynı kavra­mı karşılar, biri diğerinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Çoğunlukla bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Eşanlamlı kelimeler; yazılış şekiller ve söylenişleri aynı fakat anlamları farklı olan kelimelere denir

 Eşanlamlı kelimelere şunlar  örnek olarak verilir.

 

ihtiyaç-gereksinim sene-yıl
matem-yas
İmtihan-Sınav
yetenek---kabiliyet uygarlık---medeniyet
okul- mektep hekim- doktor
hatıra- anı
hediye- armağan
çağrı-davet
emniyet-güven
önder-lider misafir- konuk
okul- mektep siyah- kara
Yaşlı- ihtiyar yetenek- beceri
istikbal - gelecek İlave-Ek
Öykü-Hikâye
Vazife-Görev
Esir-Tutsak Doğa-Tabiat
Aş-Yemek
Rüya-Düş
sevinç-mutluluk
yıl -sene
sevinçli-neşeli cimri-pinti
ırmak-nehir
dost-arkadaş
hısım-dost
armağan-hediye
siyah-kara problem-sorun
cevap-yanıt soru-sual
işçi-amele yel-rüzgar

 

hasım-düşman dilek-istek-arzu
ana-temel-esas öğrenci-talebe
cimri-pinti öğretmen-muallim
dizi-sıra zırnık-metelik
siyah- kara akıl- us
tümce- cümle Kıyı – kenar
dizi- sıra güç -kuvvet
hısım- dost önder -lider
ulus- millet asır- yüzyıl
yılmak- bırakmak imtihan-sınav
küçük-ufak ihtiyar-yaşlı
kirli-pis kuvvetli-güçlü