Erime ve Donma Isısı

Erime ve Donma IsısıErime ve Donma Isısı

Sabit basınç altında bütün saf katı maddelerin katı halden sıvı hale geçtiği sabit bir sıcaklık değeri vardır. Bu sıcaklık değerine erime sıcaklığı ya da erime noktası denir. Örneğin: Buz 0 °C’ta, kalay 321 °C’ta erir. Erime ile donma birbirinin tersidir. Bundan dolayı erime sıcaklığı, donma sıcaklığına eşittir. Erime ve donma süresince sıcaklık sabit kalır.

Erime : Katı bir maddenin ısı almasıyla beraber sıvı hale dönüşmesine erime denir.
Donma : Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine donma denir. Donmanın diğer adı katılaşmadır.
Erime Sıcaklığı : Katı bir maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklık derecesine erime noktası veya erime sıcaklığı denir. Ör: buz 0ºC erir.

Erime ve donma sıcaklığı madde miktarına bağlı değildir. Her maddenin erime sıcaklığı birbirinden farklıdır. Bu nedenle erime sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Aşağıda bazı maddelerin erime ya da donma sıcaklıkları verilmiştir.

Maddenin adı

Erime (donma) sıcaklığı

Demir

117,04

Bakır

175,56

Alüminyum

659

Gümüş

960

Erime sıcaklığındaki bir katının 1 kilogramının yine aynı sıcaklıkta sıvı hale gelmesi için verilmesi gereken ısıya erime ısısı denir. Örneğin: Bir gram buzu eritmek için 80 kalori ya da 334,4 joule’luk ısı vermek gerekir. Erime ısısı da ayırt edici bir özelliktir.

Donma sıcaklığında bulunan bir sıvı maddenin 1 kilogramının katı hale dönüşmesi için çevreye verdiği ısı miktarına donma ısısı denir. Katı bir madde, erirken aldığı ısıyı donarken çevreye geri verir. Karlı havalarda havanın ısınmasının nedeni ortama verilen ısıdır. Erime ve donma birbirinin tersi olduğundan erime ısısı ile donma ısısı birbirine eşittir.