İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

304 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Eş'arilik Mezhebi

Eş'arilik MezhebiEş'arilik Mezhebi

Eş’arilik Ebul Hasan el-Eş’ari’nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş itikadi bir mezheptir. Eş’arilik Mutezile’ye bir tepki olarak doğmuştur. İmam Eşari, Mutezile’nin bazı görüşlerini insanlara zorla kabul ettirme gayretlerini görmüş, bunun üzerine dinî düşüncede yenilenmenin önemine işaret etmiş ve görüşlerini sistemleştirmiştir. İmam Eş’ari, İslam dininin inançla ilgili konularını Kur’an ve sünnet temelinde akılla yorumlayarak açıklamıştır. Yorum ve tevile çok önem vermiş, bunun sonucu olarak kelam ilmini felsefe ile rekabet edecek bir duruma getirmiştir.