Deprem Türleri

Deprem TürleriDeprem Türleri

Deprem Türleri: Depremler oluş nedenlerine göre değişik adlar alırlar. 

1-Tektonik depremler: Tektonik depremler; Levhaların hareketine bağlı olarak yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen basınçlar, gerilmeler ve kıvılmalar sonucunda oluşur.


2-Volkanik depremler: Volkanik depremler; Volkanik patlamalar sırasında meydana gelen sarsıntılardır. Özellikle asit karakterli lavların çıkışı esnasında sarsıntılar yaşanır. Depremin şiddeti volkanizmanın büyüklüğüne ve süre sine bağlı olarak değişir. Volkanik depremlerin etki alanı dardır.

3-Çöküntü depremleri:Çöküntü depremleri; yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarındaki galerilerin, karstik arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan bloklarının çökmesi ile oluşur. Etki alanları dardır.
Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.