İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

29 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikler

Anadolu'ya yerleşen ilk türk beylikleri

Anadoluda Kurulan İlk Türk BeyliklerAnadoluda kurulan ilk Türk beylikleri, Danişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular, Artuklular ve Türkiye Selçuklulandır.

Danişmentüler (1080-1178): Beylik, Melikşah’ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas başkent olmak üzere kuruldu. Beyliğin sınırlan kısa zamanda Tokat, Amasya, Çankırı, Kayseri ve Malatya’ya kadar genişledi. Danişmentüler Haçlı, Bizans ve Ermenilerle savaşarak Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasına hizmet ettiler. Yaptıkları eserlerle Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulundular.

Mengücekliler (1080-1228): Beylik Alparslan’ın komutanlarından Mengücek (Ahmet Gazi) tarafından kurulmuştur. Beylik kısa sürede Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar’ı da içine alacak şekilde genişlemiştir. Mengücekliler, Rumlar ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir

Saltuklular (1072-1202): Beylik, Ebulkasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Beyliğin sınırlan zaman içinde Bayburt, Kars, Tercan, Oltu, İspir ve Trabzon civanna kadar genişlemiştir. Mengücekliler Danişmentlilerle ittifak içinde Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Gürcülere karşı Anadolu’yu korumuşlardır.

Artuklular (1102-1409): Beylik, Sultan Alparslan’la birlikte Malazgirt Savaşı’na katılan ve Anadolu’nun fethinde büyük yararlılıklar gösteren Artuk Bey’in oğullan tarafından kuruldu. Artuklu Beyliği Hasankeyf, Haıput ve Mardin Artuklulan olarak üç kol hâlinde gelişti. Artuklular bulundukları bölgede yaşayan farklı milletleri hoşgörü içinde yönettiler. Yaşadıkları bölgeleri önemli birer kültür ve sanat merkezi hâline getirdiler. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihî ve mimari dokusunda önemli bir yere sahip oldular. Pek çok medrese, cami, saray, türbe, çarşı, köprü, kale ve imaret yaptırdılar. Diyarbakır’daki Artuklu Sarayı, Batman Çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü, Mardin Ulu Cami, Evli Beden Burcu, Yedi Kardeş Burcu bu dönemde yapılan eserlerden bazılarıdır.

Türkiye Selçuklu Devleti (1077-1308): Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu komutanlarından Kutalmışoğlu Süleymanşah, BizanslIlardan Iznik’i alarak kendisine başkent yaptı. Böylece Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuş oldu (1077). Süleymanşah kısa sürede Bizans topraklarını ele geçirerek İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasından, Suriye’ye kadar uzanan topraklarda güçlü bir devlet kurdu.