İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

44 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Amel defteri nedir

Amel defteri nedirAmel defteri nasıldır, amel defteri insanlara nasıl verilecektir

Mahşerde toplanan insanların dünyada yaptığı davranışların kayıt olduğu defter. İnsanlar dünyada iken yaptıkları iyilik ve kötülükleri Kiramen Katbin adı verilen melekler tarafından yazılır. İnsanların iyilik ve kötülüklerinin yazıldığı bu deftere amel defteri denir.

Kirâmen Kâtibîn adı verilen melekler tarafından yazılan bu defterler hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur: "Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez" (el-Kehf 18/49).

Amel defterleri cennetliklere sağdan, cehennemliklere soldan veya arka­dan verilir. Defteri sağdan verilenlere "ashâb-ı yemîn", soldan veya arkadan verilenlere "ashâb-ı şimâl" adı verilir. Defterin sağdan verilmesi bir müjde, soldan verilmesi ise azabın habercisidir.