Ahiret ve kıyamet ile ilgili kavramlar

Ahiret ve kıyamet ile ilgili kavramlarAhiret ve kıyamet kavramları

Ölüm: canlıların bu dünyada hayatlarının son bulması ve kabir be berzah alemine göçmeleri

Berzah âlemi: Canlılar için ahiret hayatının başlangıcı olan ölüm sonrası hayat ,kabır hayatı.

Haşir: Kıyametten sonra ahiret hayatı için ruhen ve bedenen yeniden dirilme

Mahşer:  Sûra üfürülmesi ve herkesin tekrar dirilerek kabırlerden kalkıp, toplandığı meydan

Hesab:  Dünya'da iyilik veya kötülük cinsinden yapılan işlerin kaydedildiği amel defterinin sahiplerine okutulması, herkesin dünya hayatında yaptıklarının hesabını vermesi

Mizan:  İyilik ve kötülüklerin tartıldığı terazinin kurulup amellerin tartılması.

Sırat Köprüsü: Bütün insanların üzerinden geçmeleri mecburî olan ve cennet ile cehennem arasında kurulan köprü

Cennet: İmanlı ve ameli iyi olanların gideceği ve dünyada yaptıklarının ödüllendirileceği mutluluk diyarı

Cehennem: İmansız ve ameli kötü olanların gideceği ve yaptıklarının cezasını çekeceği yer

Kevser havuzu:Peygamberimizin, seçkin müminlerle başında bulunduğu havuz

Şefaat:  Peygamberimizin müminlere şefaati.